ZEBRA RH 0003 - 0021 B

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0021 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0021 B

Model : RH 0021 B Lưu lượng : 20.2 Wm3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.75-0.9 kW Độ ồn: 59 dB(A) Cân nặng : 34.5 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0015 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0015 B

Model : RH 0015 B Lưu lượng : 14.4 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.55 kW Độ ồn: 54 dB(A) Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0010 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0010 B

Model : RH 0010 B Lưu lượng : 9.7 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.4 kW Độ ồn: 52 dB(A) Cân nặng : 29 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0003 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RH 0003 B

Model : RH 0003 B Lưu lượng : 2.9 m3/h Độ chân không : 6.7 · 10-4 hPa (mbar) Công suất moto: 0.2 kW Độ ồn: 52 dB(A) Cân nặng : 16 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)