M MI MI / MV

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A Aqua

Model : MINK MV 1202 A Aqua Lưu lượng : 920 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B Aqua

Model : MINK MV 0312 B Aqua Lưu lượng : 275 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0602 B Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0602 B Aqua

Model : MINK MV 0602 B Aqua Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0502 B Aqua

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0502 B Aqua

Model : MINK MV 0502 B Aqua Lưu lượng : 385 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0040 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0040 D

Model : MINK MV 0040 D Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 1.3 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 80 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0080 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0080 D

Model : MINK MV 0080 D Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 2.1 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 87 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0060 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0060 D

Model : MINK MV 0060 D Lưu lượng : 60 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 1.7 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 85 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 1202 A

Model : MINK MV 1202 A Lưu lượng : 50 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 2.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 135 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 2122 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MI 2122 BV

Model : MINK MI 2122 BV Lưu lượng : 120 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 5.1 Kw Độ ồn : 81 dB Cân nặng : 145 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)