LỌC TÁCH NHỚT BUSCH

mỗi trang
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000508 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000508

Model : 0532 000 508 Lọc tách dầu 0532-000-508 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (H1) Chiều cao: 7 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 2.3 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.75 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140154 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140154

Model : 0532 140 154 Lọc tách dầu 0532-140-154 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø53 (mm) (C) Đường kính trong: Ø28 (mm) (H) Chiều cao: 120 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.15 (Kg) (O-RING) O-ring: 3 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140153 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140153

Model : 0532 140 153 Lọc tách dầu 0532-140-153 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø53 (mm) (C) Đường kính trong: Ø28 (mm) (H) Chiều cao: 202 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.19 (Kg) (O-RING) O-ring: 3 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140155 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140155

Model : 0532 140 155 Lọc tách dầu 0532-140-155 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35(mm) (H) Chiều cao: 130 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 0.8 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.29 (Kg) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 5 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-160 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-160

Model : 0532-140-160 Lọc tách dầu 0532 140 160 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 502 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.61 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-159 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-159

Model : 0532-140-159 Lọc tách dầu 0532 140 159 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-157 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-157

Model : 0532-140-157 Lọc tách dầu 0532 140 157 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 250 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.33 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-156 Call

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-156

Model : 0532-140-156 Lọc tách dầu 0532 140 156 Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 220 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.27 (Kg) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)