DOLPHIN LT 0630/0750 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0750 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0750 A

Model : DOLPHIN LT 0750 A Lưu lượng : 617 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 430 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0630 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0630 A

Model : DOLPHIN LT 0630 A Lưu lượng : 500 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15.0 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 389 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)