PANDA WV 1500 / 4500 B/C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 4500 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 4500 B

Model : PANDA WV 4500 B Lưu lượng :4500 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 690 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1500 C

Model : PANDA WV 1500 C Lưu lượng :1500 m3/ giờ Độ chân không : 43 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 270 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)