DOLPHIN LA 1908–2808 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2808 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2808 A

Model : DOLPHIN LA 2808 A Lưu lượng : 2800 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 90 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1770 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2408 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 2408 A

Model : DOLPHIN LA 2408 A Lưu lượng : 2400 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1610 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1908 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1908 A

Model : DOLPHIN LA 1908 A Lưu lượng : 1900 m3/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1445 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)