MINK MV 0500/0600 B VSD

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0500B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0500B

Model : MINK MV 0500 Lưu lượng : 470 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 495 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0600 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0600 B

Model : MINK MV 0600 B Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 15.0 Kw Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 550 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)