SAMOS SI 0320 - 1150 E2

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 1150 E2

Model : SAMOS SI 1150 E2 Lưu lượng : 1200 m³/h Độ chân không : 345 hPa (mbar) Công suất moto: 20 kW Độ ồn: 80 dB(A) Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E2

Model : SAMOS SI 0320 E2 Lưu lượng : 330 m³/h Độ chân không : 260 - 440 hPa (mbar) Công suất moto: 4 - 5.5 kW Độ ồn: 77 dB(A) Cân nặng : 60 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)