DOLPHIN LX 0110–0180 B

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0180 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0180 B

Model : DOLPHIN LX 0180 B Lưu lượng : 122 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 75 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0140 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0140 B

Model : DOLPHIN LX 0140 B Lưu lượng : 100 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 65 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0110 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0110 B

Model : DOLPHIN LX 0110 B Lưu lượng : 72 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 55 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)