TURBO TM

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG TURBO TM 2200 A

BƠM CHÂN KHÔNG TURBO TM 2200 A

Model : TURBO TM 2200 A Lưu lượng : >60 m3/h Độ chân không : <0.5 hPa (mbar) Công suất moto: 515 W Độ ồn: 60 dB(A) Cân nặng : 54 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG TURBO TM 1600 A

BƠM CHÂN KHÔNG TURBO TM 1600 A

Model : TURBO TM 1600 A Lưu lượng : >40 m³/h Độ chân không : <1 hPa (mbar) Công suất moto: 400 W Độ ồn: 45 dB(A) Cân nặng : 37 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG TURBO TM 1100 A

BƠM CHÂN KHÔNG TURBO TM 1100 A

Model : TURBO TM 1100 A Lưu lượng : >36 m³/h Độ chân không : 1 hPa (mbar) Công suất moto: 400 W Độ ồn: 45 dB(A) Cân nặng : 32 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)