DOLPHIN LM / LT

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0750 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0750 A

Model : DOLPHIN LT 0750 A Lưu lượng : 617 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 430 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0630 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0630 A

Model : DOLPHIN LT 0630 A Lưu lượng : 500 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 15.0 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 389 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0510 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0510 A

Model : DOLPHIN LT 0510 A Lưu lượng : 430 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 324 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0430 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0430 A

Model : DOLPHIN LT 0430 A Lưu lượng : 361 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 294 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0320 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0320 A

Model : DOLPHIN LT 0320 A Lưu lượng : 265 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 242 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0220 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0220 A

Model : DOLPHIN LT 0220 A Lưu lượng : 203 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 188 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0170 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0170 A

Model : DOLPHIN LT 0170 A Lưu lượng : 144 m³ / h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4,0 kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 149 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0130 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LT 0130 A

Model : DOLPHIN LT 0130 A Lưu lượng : 105 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 139 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0800 A

Model : DOLPHIN LM 0800 A Lưu lượng : 722 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 kW Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 340 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0530 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0530 A

Model : DOLPHIN LM 0530 A Lưu lượng : 440 m³ / h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 11 kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 317 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0270 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0270 A

Model : DOLPHIN LM 0270 A Lưu lượng : 220 m³ / h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 5,5 kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 157 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0180 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0180 A

Model : DOLPHIN LM 0180 A Lưu lượng : 144 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 122 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0100 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0100 A

Model : DOLPHIN LM 0100 A Lưu lượng : 82 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 110 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)