TYR WT 0100 - 0730 BV / BP

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0730 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0730 BP

Model : TYR WT 0730 BP Lưu lượng : 15.4 - 73.0 m³/min Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 - 90.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 750 / 1053 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0730 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0730 BV

Model : TYR WT 0730 BV Lưu lượng : 15.4 - 73.0 m³/min Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 - 90.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 750 / 1053 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0600 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0600 BP

Model : TYR WT 0600 BP Lưu lượng : 12.0 - 60.0 m³/min Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 - 90.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 711 / 1014 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0600 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0600 BV

Model : TYR WT 0600 BV Lưu lượng : 12.0 - 60.0 m³/min Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 - 90.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 711 / 1014 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0390 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0390 BP

Model : TYR WT 0390 BP Lưu lượng : 7.1 - 39.0 m³/min Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 55.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 372 / 561 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0390 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0390 BV

Model : TYR WT 0390 BV Lưu lượng : 7.1 - 39.0 m³/min Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 55.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 372 / 561 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0280 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0280 BP

Model : TYR WT 0280 BP Lưu lượng : 5,1 - 28,0 m³ / phút Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 55.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 346/535 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0280 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0280 BV

Model : TYR WT 0280 BV Lưu lượng : 5,1 - 28,0 m³ / phút Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 55.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 346/535 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0150 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0150 BP

Model : TYR WT 0150 BP Lưu lượng : 3,7 - 15,0 m³ / phút Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 37.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 197/313 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0150 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0150 BV

Model : TYR WT 0150 BV Lưu lượng : 3,7 - 15,0 m³ / phút Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 - 37.0 kW Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 197/313 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0100 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0100 BP

Model : TYR WT 0100 BP Lưu lượng : 2,5 - 10,0 m³ / phút Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 1,5 - 22,0 kw Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 180/295 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0100 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH TYR WT 0100 BV

Model : TYR WT 0100 BV Lưu lượng : 2,5 - 10,0 m³ / phút Độ chân không : + 1000 hPa (mbar) Công suất moto: 1,5 - 22,0 kw Độ ồn : 52 dB Cân nặng : 180/295 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)