RANGU DF

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG RANGU DF 2800 A

BƠM CHÂN KHÔNG RANGU DF 2800 A

Model : RANGU DF 2800 A Lưu lượng : 510 m³/h Độ chân không : < 7·10-8* hPa (mbar) Công suất moto: 24 kW Cân nặng : 680 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG RANGU DF 1700 A

BƠM CHÂN KHÔNG RANGU DF 1700 A

Model : RANGU DF 1700 A Lưu lượng : 510 m³/h Độ chân không : < 7·10-8 hPa (mbar)* Công suất moto: 24 kW Cân nặng : 612 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG RANGU DF 1000 A

BƠM CHÂN KHÔNG RANGU DF 1000 A

Model : RANGU DF 1000 A Lưu lượng : 170 m³/h Độ chân không : < 7·10-8* hPa (mbar) Công suất moto: 12 kW Cân nặng : 264 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)