R 5 RA 0400–0630 C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0400 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0400 C

Model : R5 RA 0400 C Lưu lượng : 410m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 435 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0502 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0502 C

Model : R5 RA 0502 C Lưu lượng : 510m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 530 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0630 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0630 C

Model : R5 RA 0630 C Lưu lượng : 630m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 550 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)