DOLPHIN LB 2108–3108 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3108 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3108 A

Model : DOLPHIN LB 3108 A Lưu lượng : 3100 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 110 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 2090 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3008 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 3008 A

Model : DOLPHIN LB 3008 A Lưu lượng : 3000 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 90 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1800 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2508 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2508 A

Model : DOLPHIN LB 2508 A Lưu lượng : 2500 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1664 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2108 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 2108 A

Model : DOLPHIN LB 2108 A Lưu lượng : 2100 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 55 kW Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1526 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)