SAMOS SI 0210 - 0500 E1

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0500 E1

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0500 E1

Model : SAMOS SI 0500 E1 Lưu lượng : 500 m³ / h Độ chân không : 135 - 225 hPa (mbar) Công suất moto: 4 - 5,5 kw Độ ồn: 77 dB(A) Cân nặng : 59 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E1

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0320 E1

Model : SAMOS SI 0320 E1 Lưu lượng : 330 m³ / h Độ chân không : 195 - 230 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 - 3.0 kw Độ ồn: 76 dB(A) Cân nặng : 32 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E1

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E1

Model : SAMOS SI 0210 E1 Lưu lượng : 200 m³ / h Độ chân không : 145 - 185 hPa (mbar) Công suất moto: 1,1 - 1,5 kw Độ ồn: 68 dB(A) Cân nặng : 21 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)