COBRA BC

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

Model : COBRA BC 1000 F Premium Efficiency Lưu lượng : 955 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 310 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 1000 F

Model : COBRA BC 1000 F Lưu lượng : 930 m3/ giờ Độ chân không : 0.003 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 310 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 2000 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 2000 F

Model : COBRA BC 2000 F Lưu lượng : 1580 m3/ giờ Độ chân không : 0.003 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 360 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

Model : COBRA BC 0600 F Premium Efficiency Lưu lượng : 530 m3/ giờ Độ chân không : 0.001 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 315 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0600 F

Model : COBRA BC 0600 F Lưu lượng : 520 m3/ giờ Độ chân không : 0.003 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 315 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 G

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 G

Model : COBRA BC 0101 G Lưu lượng : 100 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.8 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 115 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

Model : COBRA BC 0101 F Premium Efficiency Lưu lượng : 95 m3/ giờ Độ chân không : 0.005 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 115 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0101 F

Model : COBRA BC 0101 F Lưu lượng : 85 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 115 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

Model : COBRA BC 0200 F Premium Efficiency Lưu lượng : 175 m3/ giờ Độ chân không : 0.005 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 130 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

Model : COBRA BC 0100 F Premium Efficiency Lưu lượng : 115m3/ giờ Độ chân không : 0.005 mbar Công suất moto: 1.8 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0100 F

Model : COBRA BC 0100 F Lưu lượng : 100 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 58 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA BC 0200 F

Model : COBRA BC 0200 F Lưu lượng : 165 m3/ giờ Độ chân không : 0.01 mbar Công suất moto: 2.9 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 130 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)