PANDA WV 0250 - 1000 C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1000 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1000 C

Model : PANDA WV 1000 C Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0500 C

Model : PANDA WV 0500 C Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0250 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0250 C

Model : PANDA WV 0250 C Lưu lượng : 250 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.1 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)