MINK MM 1104 - 1142 BV

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BV

Model : MINK MM 1102 BV Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 2,8 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 180 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BV

Model : MINK MM 1142 BV Lưu lượng : 140 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 3,5 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 185 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BV

Model : MINK MM 1104 BV Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 180 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BV

Model : MINK MM 1144 BV Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 2,2 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 185 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)