DOLPHIN LM 0100–0270 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0270 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0270 A

Model : DOLPHIN LM 0270 A Lưu lượng : 220 m³ / h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 5,5 kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 157 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0180 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0180 A

Model : DOLPHIN LM 0180 A Lưu lượng : 144 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 122 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0100 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LM 0100 A

Model : DOLPHIN LM 0100 A Lưu lượng : 82 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 2.2 kW Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 110 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)