R 5 RA 0160 - 0302 D

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0160D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0160D

Model : R5 RA 0160D Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0202 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0202 D

Model : R5 RA 0202 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0250 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0250 D

Model : R5 RA 0250 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0302 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0302 D

Model : R5 RA 0302 D Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)