SECO DC 0063 - 0140 B/C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0140 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0140 C

Model : SECO DC 0140 C Lưu lượng : 125 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0100 C

Model : SECO DC 0100 C Lưu lượng : 98 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 130 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0080 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0080 B

Model : SECO DC 0080 B Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 3.0 Kw Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 93 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO DC 0063 B

Model : SECO DC 0063 B Lưu lượng : 55 m3/ giờ Độ chân không : 0.6 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 83 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)