SAMOS SB 0050 - 0200 D0

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D0

Model : SAMOS SB 0200 D0 Lưu lượng : 210 m³/h Độ chân không :200 hPa (mbar) Công suất moto: 1.3 - 1.6 kW Độ ồn: 64 dB(A) Cân nặng : 20 - 21 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D0

Model : SAMOS SB 0140 D0 Lưu lượng :140 m³/h Độ chân không :120 hPa (mbar) Công suất moto: 0.7 KW Độ ồn: 63 dB(A) Cân nặng : 13 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D0

Model : SAMOS SB 0080 D0 Lưu lượng :80 m³ / h Độ chân không : 100 - 120 hPa (mbar) Công suất moto: 0,25 - 0,4 KW Độ ồn: 53 dB(A) Cân nặng : 8 - 10 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0050 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0050 D0

Model : SAMOS SB 0050 D0 Lưu lượng : 50 m³/h Độ chân không : 100 hPa (mbar) Công suất moto: 0.2 KW Độ ồn: 50 dB(A) Cân nặng : 7 Kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)