SAMOS SB 0710 - 1400 D0

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1400 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1400 D0

Model : SAMOS SB 1400 D0 Lưu lượng : 1370 m³/h Độ chân không :310 hPa (mbar) Công suất moto: 8.5 - 18.5 kW Độ ồn: 75 dB(A) Cân nặng : 174 - 206 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 1100 D0

Model : SAMOS SB 1100 D0 Lưu lượng : 1050 m³/h Độ chân không :360 hPa (mbar) Công suất moto: 8.5 - 18.5 kW Độ ồn: 74 dB(A) Cân nặng : 172 - 204 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0710 D0

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0710 D0

Model : SAMOS SB 0710 D0 Lưu lượng : 700 m³/h Độ chân không :270 hPa (mbar) Công suất moto: 4.0 - 7.5 kW Độ ồn: 70 dB(A) Cân nặng : 112 - 128 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)