DOLPHIN LA 1157–1807 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1807 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1807 A

Model : DOLPHIN LA 1807 A Lưu lượng : 1800 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 50 kW Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 701 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1507 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1507 A

Model : DOLPHIN LA 1507 A Lưu lượng : 1500 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 45 kW Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 638 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1157 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LA 1157 A

Model : DOLPHIN LA 1157 A Lưu lượng : 1150 m³/h Độ chân không : 130 hPa (mbar) Công suất moto: 30 kW Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 575 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)