DOLPHIN LB 0063–0184 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0184 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0184 A

Model : DOLPHIN LB 0184 A Lưu lượng : 180 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 119 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0144 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0144 A

Model : DOLPHIN LB 0144 A Lưu lượng : 140 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 103 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0113 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0113 A

Model : DOLPHIN LB 0113 A Lưu lượng : 110 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 4 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 78 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0063 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0063 A

Model : DOLPHIN LB 0063 A Lưu lượng : 60 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 3 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 77 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)