PUMA WP 0700 / 1000 D/D2/D4

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D4

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D4

Model : PUMA WP 1000 D4 Lưu lượng : 1000 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 350 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 1000 D2

Model : PUMA WP 1000 D2 Lưu lượng : 1000 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 200 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0700 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0700 D

Model : PUMA WP 0700 D Lưu lượng : 700 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)