R 5 RA 0165 - 0305 D

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0165 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0165 D

Model : R5 RA 0165 D Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0205 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0205 D

Model : R5 RA 0205 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0255 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0255 D

Model : R5 RA 0255 D Lưu lượng : 250m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 195 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0305 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA 0305 D

Model : R5 RA 0305 D Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 195 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)