SECO SV 1010 - 1040 C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1040 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1040 C

Model : SECO SV 1040 C Lưu lượng :40 m3/ giờ Độ chân không : 120 mbar Công suất moto: 1.25 Kw Độ ồn :66 dB Cân nặng : 38 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1025 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1025 C

Model : SECO SV 1025 C Lưu lượng :25 m3/ giờ Độ chân không : 120 mbar Công suất moto: 0.9 Kw Độ ồn :62 dB Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1016 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1016 C

Model : SECO SV 1016 C Lưu lượng :16 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn :61 dB Cân nặng : 25 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1010 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1010 C

Model : SECO SV 1010 C Lưu lượng :10 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn :60 dB Cân nặng : 21 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)