MINK MM 1324 - 1322 AV

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1322 AV

Model : MINK MM 1322 AV Lưu lượng : 300 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 260 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1252 AV

Model : MINK MM 1252 AV Lưu lượng : 245 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 5.1 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1202 AV

Model : MINK MM 1202 AV Lưu lượng : 200 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1324 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1324 AV

Model : MINK MM 1324 AV Lưu lượng : 160 m3/ giờ Độ chân không : 60 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 240 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)