SAMOS SB 0080 - 0200 D2

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0200 D2

Model : SAMOS SB 0200 D2 Lưu lượng : 230 m³ / h Độ chân không : 410 hPa (mbar) Công suất moto: 3.0 kw Độ ồn: 72 dB(A) Cân nặng : 39 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0140 D2

Model : SAMOS SB 0140 D2 Lưu lượng : 150 m³ / h Độ chân không : 280 - 420 hPa (mbar) Công suất moto: 1,6 - 2,2 kw Độ ồn: 66 dB(A) Cân nặng : 24 - 27 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SB 0080 D2

Model : SAMOS SB 0080 D2 Lưu lượng : 85 m³/h Độ chân không : 240 hPa (mbar) Công suất moto: 0.7 kW Độ ồn: 55 dB(A) Cân nặng : 14 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)