R 5 RE 0016 - 0063 B

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0016 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0016 B

Model : R 5 RE 0016 B Lưu lượng : 13 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 0,37 Kw Độ ồn : 55 dB Cân nặng : 39 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0040 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0040 B

Model : R 5 RE 0040 B Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 63 dB Cân nặng : 87 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0063 B

Model : R 5 RE 0063 B Lưu lượng : 63 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 65 dB Cân nặng : 91 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)