BƠM CHÂN KHÔNG CÁNH QUẠT HUCKEPACK

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0441 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0441 F

Model : HUCKEPACK HO 0441 F Lưu lượng : 630 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 1000 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0437 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0437 F

Model : HUCKEPACK HO 0437 F Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 930 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0429 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0429 F

Model : HUCKEPACK HO 0429 F Lưu lượng : 160 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 385 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0433 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH HUCKEPACK HO 0433 F

Model : HUCKEPACK HO 0433 F Lưu lượng : 250 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 440 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)