FOSSA FO

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG FO 0035 A

BƠM CHÂN KHÔNG FO 0035 A

Model : FO 0035 A Lưu lượng : 35 / 42 m³/h Độ chân không : 100 hPa (mbar) Công suất moto: 0.75 kW Độ ồn: 60 dB(A) Cân nặng : 50 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG FO 0015 A

BƠM CHÂN KHÔNG FO 0015 A

Model : FO 0015 A Lưu lượng : 15 / 18 m³/h Độ chân không : 0.025 hPa (mbar) Công suất moto: 0.4 kW Độ ồn: 59 dB(A) Cân nặng : 48 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)