DOLPHIN LG 1910/2680 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 2680 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 2680 A

Model : DOLPHIN LG 2680 A Lưu lượng : 16160 – 26800 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 650 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 12750 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1910 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1910 A

Model : DOLPHIN LG 1910 A Lưu lượng : 11550 – 19100 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 500 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 8930 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)