MINK MM 1104 - 1142 BP

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1144 BP

Model : MINK MM 1144 BP Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 4.4 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng :160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1142 BP

Model : MINK MM 1142 BP Lưu lượng : 140 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 9.0 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng :165 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1102 BP

Model : MINK MM 1102 BP Lưu lượng : 110 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 6.9 Kw Độ ồn : 78 dB Cân nặng :160 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BP

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MM 1104 BP

Model : MINK MM 1104 BP Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 2.0 mbar Công suất moto: 3.2 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng :155 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)