MINK MP 0400 - 0960 AV

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0960 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0960 AV

Model : MINK MP 0960 AV Lưu lượng : 900 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 82 dB Cân nặng : 1075 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0750 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0750 AV

Model : MINK MP 0750 AV Lưu lượng : 750 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.5 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng :970 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0640 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0640 AV

Model : MINK MP 0640 AV Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng :1025 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0600 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0600 AV

Model : MINK MP 0600 AV Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 80 dB Cân nặng :940 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0500 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0500 AV

Model : MINK MP 0500 AV Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.5 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng :680 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0400 AV

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MP 0400 AV

Model : MINK MP 0400 AV Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng :660 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)