DOLPHIN LX 0260–0430 B

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0430 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0430 B

Model : DOLPHIN LX 0430 B Lưu lượng : 372 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 11.0 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0330 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0330 B

Model : DOLPHIN LX 0330 B Lưu lượng : 280 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 7.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 132 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0260 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LX 0260 B

Model : DOLPHIN LX 0260 B Lưu lượng : 200 m3/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 5.5 kW Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 105 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)