DOLPHIN LB 0857–1757 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1757 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1757 A

Model : DOLPHIN LB 1507 A Lưu lượng : 1750 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 75 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 770 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1507 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1507 A

Model : DOLPHIN LB 1507 A Lưu lượng : 1500 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 45 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 685 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1207 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 1207 A

Model : DOLPHIN LB 1207 A Lưu lượng : 1200 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 37 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 600 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0857 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LB 0857 A

Model : DOLPHIN LB 0857 A Lưu lượng : 850 m³/h Độ chân không : 33 hPa (mbar) Công suất moto: 30 kW Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 510 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)