COBRA NC 0630 - 2000 B / C VR

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 2000 B VR

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 2000 B VR

Model : COBRA NC 2000 B VR Lưu lượng : 2100 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 55 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 2000 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1500 B VR

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 1500 B VR

Model : COBRA NC 1500 B VR Lưu lượng : 1160 m3/ giờ Độ chân không : 20 mbar Công suất moto: 3000 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 1250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C VR

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH COBRA NC 0630 C VR

Model : COBRA NC 0630 C VR Lưu lượng : 580 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 22 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 880 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)