MV MINK

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK  MV 1202 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 1202 A

Model : MINK MV 1202 A Lưu lượng : 950 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 18.5 Kw Độ ồn : 79 dB Cân nặng : 750 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0502 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0502 B

Model : MINK MV 0502 B Lưu lượng : 400 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 450 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0312 B

Model : MINK MV 0312 B Lưu lượng : 290 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 69 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0602 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0602 B

Model : MINK MV 0602 B Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 73 dB Cân nặng : 468 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0500B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MINK MV 0500B

Model : MINK MV 0500 Lưu lượng : 470 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 75 dB Cân nặng : 495 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0600 B Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0600 B

Model : MINK MV 0600 B Lưu lượng : 600 m3/ giờ Độ chân không : 200 mbar Công suất moto: 15.0 Kw Độ ồn : 76 dB Cân nặng : 550 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0310 B VSD Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0310 B VSD

Model : MINK MV 0310 B VSD Lưu lượng : 345 m3/ giờ Độ chân không : 150 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 340 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)