SECO SD 1063 - 1140 B/C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1140 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1140 C

Model : SECO SD 1140 C Lưu lượng : 128 m3/ giờ Độ chân không : 1.5 mbar Công suất moto: 7.5 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng : 145 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1100 C

Model : SECO SD 1100 C Lưu lượng : 88 m3/ giờ Độ chân không : 1.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn :77 dB Cân nặng : 140 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1080 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1080 B

Model : SECO SD 1080 B Lưu lượng : 70 m3/ giờ Độ chân không : 1 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn :76 dB Cân nặng : 94 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SD 1063 B

Model : SECO SD 1063 B Lưu lượng : 55 m3/ giờ Độ chân không : 1 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn :75 dB Cân nặng : 82 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)