R 5 RB / RC THIẾT KẾ NHỎ GỌN

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 C

Model : R 5 RB 0006 C Lưu lượng : 6 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 59 dB Cân nặng : 13 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 E

Model : R 5 RB 0006 E Lưu lượng : 6 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 56 dB Cân nặng : 13 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0021 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0021 C

Model : R 5 RB 0021 C Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 1.0 mbar Công suất moto: 0.75 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0021 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0021 C

Model : R 5 RC 0021 C Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 20.0 mbar Công suất moto: 0.75 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)