DOLPHIN LG 0890/1200 A

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 1200 A

Model : DOLPHIN LG 1200 A Lưu lượng : 7650 – 12000 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 280 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 5760 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 0890 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH DOLPHIN LG 0890 A

Model : DOLPHIN LG 0890 A Lưu lượng : 6000 – 8900 m³/h Độ chân không : 160 hPa (mbar) Công suất moto: 220 kW Độ ồn : 85 dB Cân nặng : 3880 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)