PUMA WP 0250 / 0500 D2/D4

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D4

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D4

Model : PUMA WP 0500 D4 Lưu lượng : 520 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 1,8 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 200 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0500 D2

Model : PUMA WP 0500 D2 Lưu lượng : 520 m3/ giờ Độ chân không : 50 mbar Công suất moto: 2,2 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0250 D4

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PUMA WP 0250 D4

Model : PUMA WP 0250 D4 Lưu lượng : 260 m3/ giờ Độ chân không : 80 mbar Công suất moto: 1,1 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)