MINK MV 0040 - 0080 C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0040 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0040 D

Model : MINK MV 0040 D Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 1.3 Kw Độ ồn : 62 dB Cân nặng : 80 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0080 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0080 D

Model : MINK MV 0080 D Lưu lượng : 80 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 2.1 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 87 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0060 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH MINK MV 0060 D

Model : MINK MV 0060 D Lưu lượng : 60 m3/ giờ Độ chân không : 40 mbar Công suất moto: 1.7 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 85 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)