SECO SV 1063 - 1140 B/C

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1140 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1140 C

Model : SECO SV 1140 C Lưu lượng : 124 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 4 Kw Độ ồn :78 dB Cân nặng : 135 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1100 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1100 C

Model : SECO SV 1100 C Lưu lượng : 83 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn :77 dB Cân nặng : 120 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1080 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1080 B

Model : SECO SV 1080 B Lưu lượng : 62 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn :76 dB Cân nặng : 90 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SECO SV 1063 B

Model : SECO SV 1063 B Lưu lượng :55 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.7 Kw Độ ồn :75 dB Cân nặng : 82 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)