PANDA WV

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 4500 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 4500 B

Model : PANDA WV 4500 B Lưu lượng :4500 m3/ giờ Độ chân không : 25 mbar Công suất moto: 11.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 690 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1500 C

Model : PANDA WV 1500 C Lưu lượng :1500 m3/ giờ Độ chân không : 43 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 270 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 2400 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 2400 A

Model : PANDA WV 2400 A Lưu lượng : 2120 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 6.0 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 520 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1800 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1800 A

Model : PANDA WV 1800 A Lưu lượng : 1600 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1200 A

Model : PANDA WV 1200 A Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 4.3 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 300 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1000 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 1000 C

Model : PANDA WV 1000 C Lưu lượng : 1050 m3/ giờ Độ chân không : 53 mbar Công suất moto: 3.5 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 250 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0500 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0500 C

Model : PANDA WV 0500 C Lưu lượng : 500 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0250 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PANDA WV 0250 C

Model : PANDA WV 0250 C Lưu lượng : 250 m3/ giờ Độ chân không : 100 mbar Công suất moto: 1.1 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 150 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)