SAMOS SI 0090 - 0210 E2

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0210 E2

Model : SAMOS SI 0210 E2 Lưu lượng : 200 m³ / h Độ chân không : 265 hPa (mbar) Công suất moto: 2,2 kw Độ ồn: 72 dB(A) Cân nặng : 31 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0150 E2

Model : SAMOS SI 0150 E2 Lưu lượng : 135 m³ / h Độ chân không : 255 hPa (mbar) Công suất moto: 1,5 kw Độ ồn: 65 dB(A) Cân nặng : 25 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E2

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH SAMOS SI 0090 E2

Model : SAMOS SI 0090 E2 Lưu lượng : 80 m³/h Độ chân không : 215 hPa (mbar) Công suất moto: 0.75 kW Độ ồn: 64 dB(A) Cân nặng : 16 kg Call: 0985 459 559
Call - 0985 459 559

Top

   (0)