R5 RD BƠM THẾ HỆ MỚI

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0360 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0360 A

Model : R 5 RD 0360 A Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0300 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0300 A

Model : R 5 RD 0300 A Lưu lượng : 250m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0240 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0240 A

Model : R 5 RD 0240 A Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 4,0 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0200 A Call

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0200 A

Model : R 5 RD 0200 A Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 459 559

Call - 0985 459 559

Top

 (0)